JIKA - Olomoucke dobrovolnicke centrum
Chcete se stat dobrovolnikem?
Motto:
"Někteří lidé nedělají chyby, protože se vůbec nepokusili dělat něco, co stojí za to."
Goethe
Hlavní stránka
Kontakty
Kodex dobrovolníka
Formuláře
Stanovy
Akreditace
Výroční zpráva
Fotoalbum
Informace
Sponzoři
Ke stažení
Odkazy
Dnes je:
Pondělí
23. 9. 2019
Svátek má:
Berta

Máme pro vás připraveny nové www stránky.
Tato verze již nebude aktualizována.
Nastavte si prosím záložky na: http://www.jikadobrovol.cz.

Výroční zpráva 2010 * Výroční zpráva 2009 * Výroční zpráva 2008 * Výroční zpráva 2007 * Výroční zpráva 2006 * Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva za rok 2007

Vážení přátelé,

třetím rokem předkládáme výroční zprávu o činnosti našeho občanského sdružení "JIKA - Olomouckého dobrovolnického centra". Za tuto dobu jsme získali řadu zkušeností a myslíme si, že již víme o dobrovolnické činnosti mnohem více a můžeme se považovat za rovnoprávné členy Koalice dobrovolnických center, kteří mají co k dané problematice říci.

Práce s přijímajícími organizacemi se osvědčila k oboustranné spokojenosti. Někteří naši dobrovolníci z různých důvodů opustili naše řady, noví zase přišli a vytvořila se určitá skupina lidí, kteří jsou ochotni pro tuto činnost obětovat velkou část svého volného času a práce je naplňuje a uspokojuje.

Jako tradičně je rozvinuta kvalitní spolupráce s Domovem pro ženy a matky s dětmi, Klubem pro seniory na Polské ul., Internetporadně, Ekoporadně při Hnutí duha a další.

V tomto roce se nám podařila získat nejen tradičně částku od SmOl ve výši 20.000,-Kč, ale i částka ve výši 30.000,-Kč od MPSV. V tomto roce jsme část těchto prostředků měli možnost poprvé využít jako mzdové náklady pro zkrácený úvazek jednoho pracovníka - koordinátora centra. Toto rozhodnutí se nám potvrdilo jako správné a to z toho důvodu, že byl tento pracovník k dispozici v průběhu pracovního dne pro potřeby jak přijímajících organizací, tak samotných dobrovolníků. Toto se projevilo v kvalitě a profesionalitě samotné práce.

V současné době máme v evidenci 45 dobrovolníků z toho činných 33 a bylo odpracováno 1118 hodin.

Naše dobrovolnické centrum se aktivně zapojilo do vytváření Komunitního plánu města Olomouce v několika pracovních skupinách (pro seniory, občany v přechodné krizi a drogově závislé). Aktivně jsme spolupracovali s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci a Střední zdravotnickou školou v Olomouci, odkud jsme získali několik dobrovolníků pro naše centrum.

Jako každý rok, jsme připravili několik besed, vzdělávacích akcí a povinné supervize, které vedli odborní pracovníci.

Děkujeme touto cestou Statutárnímu městu Olomouc za poskytnutí finanční dotace v rámci Veřejné podpory ve výši 20.000,- Kč.

Věříme, že i nadále bude činnost dobrovolnického centra vnímána jako potřebná služba pro občany a dostane se i do podvědomí všech potřebných.

Děkujeme všem dobrovolníkům, spolupracujícím organizacím, Městu Olomouc a přátelům, kteří nás v naší práci podporují.

Mgr. Katrin Křupková - předs. spr .rady
Mgr. Jiří Lang - ředitel DC

II.Finanční zpráva

Finanční zpráva

Příjmy:
Grant SmOl 20.000,- Kč
Grant MPSV 30.000,- Kč
členské příspěvky 1.250,- Kč
zúčtování kladných úroků 92,09 Kč
Celkem: 51.342,09 Kč
na účet převedeno 576,48 Kč
Zůstatek pokladna 1.021,50 Kč
Výdaje:
provozní režie 479,- Kč
propagace 468,- Kč
Mzdy + odvody 30.000,- Kč
Čerpání grantu 20.000,- Kč
Publikace 510,- Kč
Poplatky za vedení účtu 289,-Kč Kč
Celkem 51.746,- Kč
Závazky 0,- Kč

Počty odpracovaných dobrovolnických hodin

rok dobrovolníci jednorázové akce členové občanského sdružení celkem
2005 169 6 162 337
2006 282 80 359 721
2007 349 254 515 1118

III. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název organizace:
"JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum", o.s.
Adresa pro písemný styk:
Rooseveltova 84, 779 00 Olomouc
IČO: 269 97 932
Bankovní spojení a číslo účtu:
ČSOB - pobočka v Olomouci č.199 288 127/0300
Registrace MV ČR: 3.5.2005
Číslo registrace: VS / 1 - 1/ 60735/05 - R

Právní forma a typ organizace:
právnická osoba - občanské sdružení
E-mail: jika.dobrovol@seznam.cz
www stránky: jikadobrovol.wz.cz

Člen Koalice dobrovolnických center při HESTIA - Národní dobrovolnické centrum, Na Poříčí 12, Praha 1

Předseda sdružení: Mgr. Katrin Křupková
E-mail: jika.dobrovol@seznam.cz
Organizační ředitel: Mgr. Jiří Lang
E-mail: jika.dobrovol@seznam.cz

Verze k tisku

webdesign:krupkaj © jika Olomouc 2006 - 2019